اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
یکشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٩
امیر کبیر وپوشاک ... نظرات() 

    

باید جنس ایرانی مصرف کرد

 میرزا تقی خان امیر نظام  برحسب معاهده تجارتی که با دول (خارجی)بسته شده بود از اوردن اجناس انها به ایران منعی نمیکرد ولی به حرکات وعادات خود طوری سلوک میداشت (وانمود میکرد)که جنس خارجه را مردود میساخت وکسی خریدار نمی شد. غالبا البسه خود را به پارچه هایی تهیه میکرد که در ایران میبافتند .به این واسطه مردم به او تاسی و اقتدا  کرده سبک ایرانیت ورواج جنس مملکت خودرا از دست نمی دادند وترقی ملک وملت وپیشرفت  صنعت اهل حرفه را به رنگهای زرد وسرخ خارجه که اعراض صرف است تبدیل نمی کردند . جنس کشور خودرا میخریدند که همیشه درم ودینارشان به دست خودشان دایر وسایر باشد وبه خارجه نرود که خود بعد از چندی سرگردان و بیکار باشند.امیر در این موردجدیت زیادی کرد . اهل کاشان واصفهان وخراسان در شال بافی خود در دوره صدارت امیر خیلی پیشرفت کردند.وی دستور داد که به جای شال کشمیری که قیمتش به کیسه دیگران عاید میشد در کرمان شالی ببافند که منسوب به امیر نمایند.اهل کرمان شالهای مسمات(نامیده شده )برای امیر بافتند که قیمت بعضی از انها  طاقه ای به صد وشصت تومان رسید واز شال کشمیری برتری جست والحق نیکو از عهده ان برامدند.

هر طاقه شال امیری معمولی به سی تومان و چهل تومان قیمت میرسید واکنون از ان شالها هنوز در ایران باقی است وتا چندین سال دیگر اسمی از امیری مانده رسمی نخواهد داشت از انکه بعداز رحلت امیر دیگر به ان ترتیب کار نمی کنند  ودر ان دستگاه شال امیری نمی بافند.              (از کتاب صدر التواریخ )

امیر کبیر وحمایت از صنایع داخلی

امیر کبیر در موارد دیگر هم سعی میکرد از خارج شدن طلای ایران برای وارد کردن اجناس خارجی جلوگیری کند. برای جلو گیری از ورود پارچه از وزیر مختار انگلیسی خواست  که او را در ساختن یک کارخانه پارچه بافی یاری دهد. اما وزیر مختار انگلیس موافقت نکرد . وبعدها وزیر مختار انگلیس (شیل)در نامه ای  به مسولین خود در این مورد اینگونه مینویسد:

"به امیر نظام خاطر نشان کردم که نقشه ایجاد کارخانه ازمایش پر خرجی است  وبهتر این است که پارچه فرنگی را به بهای ارزانتری وارد کند . به این نکته ها گوش نکرد وگفت که تاسیس کارخانه داخلی دست کم این فایده را دارد که هر پولی که صرف ان گردد درخود مملکت میماند وبیرون نمی رود  در صورتی که حالا برای تهیه پارچه باید شمش طلا داد . از اینرو به انجام نقشه اش مصم میباشد.                                 (از کتاب امیر کبیر وایران   به نقل از کتاب داستانهایی از زندگانی امیر کبیر  نوشته :محمود حکیمی    )

 

 

یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
بودجه بندی پیشنهادی مهارت مانتودوزی ... نظرات() 

باسلام حضورهمکاران محترم:

خواهشمنداست در تدریس درس ازبودجه بندی مهارت مانتودوزی استفاده شود  لازم به ذکراست در مورد دوخت انواع یقه با گارکاه نازکدوزی هماهنگی لازم صورت گیردو در صورت داشتن هرگونه سوال یا پیشنهادی به صورت کتبی باگروههای اموزشی تماس گرفته شود. 

ماه

هفته

منبع

فعالیتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر

اول

نازک دوزی زنانه درجه 2 ج1و4هماهنگ بانازکدوز

توانایی راه اندازی  سرویس نگهداری ودوخت با انواع چرخ خیاطی

 

دوم

نازکدوزی زنانه درجه دو 4و1هماهنگ با نازکدوز

توانایی انواع دوختهای اولیه

توانایی شناخت اندام

 

سوم

نازکدوزی زنانه درجه دو ج1و4هماهنگ با نازکدوزجزوه سرگروه

توانایی دوخت انواع تزیینات روی مانتو

شناخت انواع پارچه مناسب برای مانتو

 

چهارم

نازکدوزی زنانه درجه دو ج1و4هماهنگ با نازکدوزوجزوه ارسالی سرگروه

توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم برای انواع پارچه

توانایی اندازه گیری اندام واموزش شیوه تکدوزی وسایز بندی مانتو

 

 

 

 

 

 

 

ابان

پنجم

نازکدوزی زنانه درجه دوج1 وجزوه ارسالی سرگروه

توانایی اماده کردن پارچه جهت برش وتوانایی انتقال الگو روی پارچه وچیدمان الگو در روش تکدوزی وسری دوزی

 

ششم

نازکدوز زنانه درجه دو ج1و5هماهنگ با نازکدوز

اشنایی با جدول سایز بندی واصول استفاده از جدول سایز بندی وطرز تهیه الگوی لباس کاربااستفاده از الگوی پیراهن شومیز

 

هفتم

نازک دوزی زنانه درجه 2 ج 5و2

برش ودوخت لباس کار مانتوساده (لباس کار)واموزش دوخت مانتو در سری دوزی

 

هشتم

نازکدوزی زنانه درجه دو ج5و2

 ادامه درس جلسه قبل

 

 

 

اذر

نهم

نازکدوزی زنانه درجه دو ج5و2

توانایی اتوکاری نهایی ودوخت دگمه وجادگمه

 

دهم

مدل سازی مانتو

اکرم تشکری

تهیه الگوی مانتو استین رگلان واموزش نکات مهم دوخت

 

یازدهم

مدلسازی مانتو

اکرم تشکری

تهیه الگوی مانتو کیمونوواموزش نکات مهم دوخت ان

 

دوازدهم

مدلسازی مانتو

اکرم تشکری

تهیه الگوی مانتو کلوش واموزش دوخت نکات مهم ان

 

 

دی

سیزدهم

 

امتحانات

 

چهاردهم

 

امتحانات

 

پانزدهم

 

تمرین دروس تدریس شده

 

شانزدهم

نازکدوزی جلد 1

مدلسازی مانتواکرم تشکری

گروه بندی هنرجویا ن ودوخت یکی از مدلهای تدریس شده

 

 

 

بهمن

هفدهم

 

نکمیل ودوخت مانتو

 

هیجدهم

جلد 5ومدل سازی مانتواکرم تشکری

طرز تهیه الگوی مانتوبرشدار

 

نوزدهم

نازکدوزی ج1ومدلسازی مانتو

طرز تهیه الگوی مانتو جیبدار

 

بیستم

 

تهیه الگوی مانتودارای برش وجیب

 

 

 

اسفند

 

 

 

بیست ویک

 

برش ودوخت درس جلسه قبل

 

بیست ودو

مدلسازی مانتو

تکمیل ودوخت مانتوی جلسه قبل وتزیین مانتو

 

بیست وسه

مدلسازی مانتو

طرز تهیه الگوی مانتو به روش تکدوزی

 

بیست وچهار

جزوه اموزشی سرگروه

طرز تهیه الگوی مانتو ی کشی ویقه دوبل

 

 

فروردین

بیست وپنج

 

تعطیلات

 

بیست وشش

 

تعطیلات

 

بیست وهفت

 

دوخت مانتوی کشی

 

بیست وهشت

مدلسازی مانتو وجلد5نازکدوزی

طرز تهیه الگوی مانتو ترک ودوخت

 

 

ارذیبهشت

بیست ونه

مدلسازی مانتو

طرز تهیه الگوی مدل حاملگی واموزش نکات دوخت ان

 

سی

 

مرور دروس

 

سی ویک

 

مرور دروس

 

سی ودو

 

مرور دروس

 

 

 

 

چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
معرفی موفق ترین ها در پوشاک جهان ... نظرات() 

میلیاردرها غول صنعت پوشاک ومد درجهان

 

 

ایزاک آندیک موسس گروه پوشاک اسپانیایی مانگو باا ثروت 8/4 میلیاردر لار صد وهفتمین فرد ثروتمند دنیا به شمار میرود.

وی فرد ی مشهور در صنعت کسب وکار مدو پوشاک در اسپانیا و جهان به شمار میرود. ایزاک آندیک ارمی در سال 1955 در شهر استانبول ترکیه به دنیا آمد.خانواده او در دهه 1950 به ترکیه مهاجرت کردند آندیک کسب وکار مد وکالاهای لوکس را در سال 1972 زمانی که تنها 17 سال داشت شروع کرد.

درواقع او که در آن زمان از سفری بازگشته بود تعدادی از پیراهنهایی را که با خود آورده بود به قیمت دو برابرمبلغی که  برای  آن پرداخته بود به تعدادی از فروشگهای لباس فروخت زمانی که آندیک به اولین درآمد یک میلیونی خود دست یافت تصمیم گرفت فعالیت خودرا گسترش دهد وشروع به وارد کردن کتهای دست دوز از افغانستان کرد.

وی زمانی که تنها 18 سال داشت یک ماشین خرید وبه وسیله ان  «لباسهایی را که وارد میکرد دراسپانیا میفروخت

موفقیت او هم چنان ادامه پیدا کرد واندیک فروش کفش را نیز به کسب وکار خود اضافه کرد آندیک با گسترش روز افزون کسب وکارش در نهایت در سال 1984 اولین فروشگاه مانگو را در بارسلونا باز گشایی کرد.و تصمیم گرفت یک برند به نام مانگو برابرفروشگهای خود خلق کند .تعداد فروشگها ی مانگو تا یک سال بعد به 5فروشگاه در والنسیا رسید کسب وکار آندیکآنقدر سریع رشد کرد که طی آن10 سال توانست بیش از 100فروشگاه در سرتاسر اسپانیا بازگشایی کند.

مانگواز ان زمان به طور چشمگیر وسریعی گسترش داشت به طوری که تا سال 2004 این شرکت بیش از 700 فروشگاه در 72 کشور دنیا در اروپا  -آسیاافریقا و افریقای جنوبی باز کرده بود.این رشد براساس فرمولی بود که شاید در نگاه اول ساده به نظر میرسد وان هم ارائه محصولاتی انحصاری با طراحی وکیفیت عالی است که چون به طور انبوه عرضه نمی شوند خاص ومنحصر به فرد شناخته میشوند . مانگو با این فلسفه تبدیل به رقیبی اصلی برای نامهای بزرگ  در صنعت مدو پوشاک شد وموفقیت برند آن از اسپانیاهم فراتر رفت . آندیک به خوبی میداشت برای اینکه بتواند برند خود را ارتقا دهدبه فضایی جوان و نواورانه به عنوان کلید موفقیت احتیاج دارد.کلید موفقیت دیگر این شرکت بی شک سیستم فرانشیز آن درفروشگهاست زیرساخت بسیار مدرن ولجستیک  کارامد مانگو باعث شده تابتواند نیازهای تمامی شعبه های خود در 5 قاره را به خوبی پوشش دهد در حال حاضر این شرکت دومین صادر کننده پوشاک زنان در اروپا محسوب میشود  این گروه حتی به تازگی درحال باز گشایی شعبه هایی در ایران عراق وبلاروس است.

ایزاک آندیک ازدواج کرده وسه فرزند دارد ودر حال حاضر ساکن شهر بارسلونا است  وی به شدت از انظار عمومی دوری میکند.به شکلی که تاسال 2006تقریبا در هیچ جمعی به شکل علنی حضور نداشته و هیچ عکسی هم از اودر دسترس نبوده است این وضعیت به تدریج تغییر کرده است.

                                                             نویسنده :الهام جوادی         دنیای اقتصاد

 

چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩
بودجه بندی پیشنهادی درس نازکدوزی زنانه درجه دو ... نظرات() 

باسلام وعرض خسته نباشید باتوجه به زیاد بودن محتوای درس نازکدوزی زنانه درجه دو بهتر است جهت استفاده از زمان محدود سال تحصیلی از بودجه بندی پیشنهادی در تدریسمان استفاده نماییم ضمنا در صورت داشتن هر گونه مطلب وانتقادی در مورد بودجه بندی فوق به صورت کتبی  به گروههای اموزشی 

بودجه بندی کتابهای نازک دوزی زنانه درجه 2(استاندارد نازک دوز)

 

 

 

ماه

هفته

جلد

 

           فعالیتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر

 

1ول

1

4

 

ج1- (راه اندازی چرخهاوکاربرد انواع سوزنها-کاربرد انواع نخ -انواع پایه ماشین دوخت-روغن کاری و رعایت اصول ایمنی.........

ج4-علائم قرار دادی اندام-ویژگی های اندام(باسن کوچک و..........)-اندام زنانه در سنین مختلف.

 

 

دوم

1

4

ج1-توانایی استفاده از انواع اتو(تنظیم حرارت اتو-نگهداری اتو-طرز اتوکردن انواع پارچه ها-رعایت اصول ایمنی.........

ج4-انواع چهره واستفاده از ان در لباس (بیضی ......)وتاثیر بصزی خطوط در لباس(خط مستقیم .......)

 

 

سوم

1

4

ج1-توانایی انخاب پارچه(انواع الیاف-موارد استعمال پارچه ها-مراقبت ونگهداری پارچه ها-علائم بین المللی منسوجات -شستوی انواع پارچه ها-انخاب ازنظر اقتصادی-رعایت نکات ایمنی....)ودوختهای اولیه خیاطی

ج4-خطای باصره خطوط-شکلهای لباس(مربع ....)-تناسباتطلایی در لباس-رنگ در لباس وچهره(چرخه رنگ ........)جدول سایز بندی-انواع کاغذ ترسیم الگو(مداد.........)-علائم قراردادی ترسیم الگو

 

 

 

چهارم

1

4

ج1-توانایی دوختهای اولیه خیاطی

ج4-انتخاب عوامل تاثیر گذار در اندام ولباس-تبدیل اندازه فردی بااندازه های جدول سایز بندی انتخاب رنگ مناسب شخص..........)اندازه گیری قسمت های مختلف اندام(اصلی وفرعی)ورسم الگوی دامن اولیه وکنترل و دوخت پاترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابان

 

پنجم

 

1

4

5

ج1-توانایی دوختهای اولیه-ودامن پیلی دارو دوخت دامن فون

ج4-الگوی دامنهای فون-پیلی دار

ج5-اندازه گیری قسمتهای بالاتنه -ورسم الگوی بالاتنه پشت

 

 

ششم

1

4

5

 

ج1-توانایی دوختهای اولیه ودوخت دامن ترک

ج4- الگوی دامن ترک وگودت

ج5-رسم الگوی بالاتنه جلوواستین ودوخت پاترون انها

 

 

هفتم

1

4

5

 

2

ج1-دوخت انواع کمر-در انواع دامن

ج4- انواع دامن کلوش ودوخت یکی از انها

ج5-متناسب سازی بالاتنه

ج2-توانایی انتقال پنسهای سینه در جلو وپنس سرشانه در پشت (واحد شماره 8جلد2)

 

هشتم

1

3

4

 

5

ج1-دوخت یقه های ساده (هریقه بایک انتقال پنس)

ج3-الگوی یقه های ساده وسجاف

ج4-متناسب سازی دامن

ج5-متناسب سازی بالاتنه والگوی انواع پیراهن

 

نهم

1

3

4

5

ج1-دوخت انواع یقه ی ایستاده

ج3-الگوی انواع یقه ایستاده

ج4-متناسب سازی دامن

ج5-متناسب سازی  بالاتنه و الگوی پیراهن

 

 

 

اذر

دهم

1

3

4

5

ج1-دوخت انواع یقه ب ب وملوانی با یکی از الگوهای انتقال پنس

ج3- الگوی انواع یقه ب ب و ملوانی

ج4- دامن ترکیبی ودوخت ان

ج5-انواع استین ومتناسب سازی ان

 

 

 

 

 

 

 

یازدهم

1

3

5

ج1- دوخت یقه  امریکایی وارشال بایکی از انتقال پنسها

 

ج3-الگوی یقه ارشال وامریکایی

ج5-انواع مدل استین

 

دوازدهم

1

3

5

ج1- دوخت یقه انگلیسی بایکی از انتقال پنس ها

ج3-الگوی یقه انگلیسی

ج5-نهیه الگوی پیراهن ودوخت  پاترون

 

 

 

 

 

 

 

 

دی

 

سیزدهم

 

امتحانات

 

چهاردهم

 

امتحانات

 

پانزدهم

1

5

ج1-توانایی انتقال الگو روی پارچه(کاربرد انواع قیچی -محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز-برش الگو روی عرضهای مختلف پارچه(رعایت نکات ایمنی در استفاده از قیچی وصرفه جویی در مصرف پارچه)

تهیه الگوی بلوز ودوخت ان (مدل اختیاری)

ج5- اندازه گیری شلوار وتهیه الگوی ان

 

شانزدهم

1

5

ج1- دوخت زیپ وپاترون شلوار)

ودوخت شلوار ساده

ج5- مدلسازی انواع بلوز وپیراهن

 

 

 

 

بهمن

هفدهم

1

2

3

دوخت بلوز

ادامه دوختهای اولیه خیاطی

 

هیجدهم

5

تهیه الگوی پیراهن ودوخت ان

 

نوزدهم

5

ادامه جلسه قبلی

 

بیستم

5

متناسب سازی بالاتنه ودامن

مدل سازی پیراهن

 

 

 

 

اسفند

بیست ویک

5

مدل سازی پیراهن

 

بیست دو

 

1

5

استرکشی

جیب دوزی

 

بیست وسه

1

طرز دوخت چند نوع پارچه

 

بیست و چهار

5

4

متناسب سازی بالاتنه ودامن

 

فروردین

بیست وپنچم

 

تعطیلات عید

 

 

بیست وشش

 

تعطیلات عید

 

بیست وهفت

5            متناسب سازی استین

 

بیست وهشت

1

مرور جلد اول

 

 

 

اردیبهشت

بیست ونه

4

5

طرز استفاده از جدول سایزبندی و تبدیل سایز به   سایز

 

سی

 

مرور جلد 2و3

 

سی ویک

 

مرور جلد 4و5

 

سی ودو

 

مرور جلد 4و5

 

 

 
               

 

 

 

ارسال فرمایید.

شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
معرفی منابع اموزشی برای استانداردهای مهارتی ... نظرات() 

باسلام حضور همکاران گرامی

خواهشمنداست جهت هماهنگی وارتقای اموزشی  دروس مهارتی در سال تحصیلی 90-91 از جدول شماره (١)به عنوان منبع اموزشی برای  استانداردهای مهارتی رشته پوشاک  استفاده شود .ضمن اینکه یاد اور می شود ملاک ازمون در ازمون پایانی  استاندار داموزشی مربوطه خواهد بود.همکاران گرامی توجه کنند  لیست مورد نیاز خودرا  تهیه نموده  وبه گروهای اموزشی اعلام فرمایند.

 

عنوان استاندارد

کد استاندارد

عنوان منبع

مولف

اتشارات

توضیحات

1-

نازک دوز زنانه

4/2/41/91-7

نازک دوزی زنانه درجه دوجلدهای 1و2و3و4و5

فاطمه صنعتی

محراب قلم

موضوعات تدریس باید مطابق محتوای استاندارد باشد

2-

الگو ساز وبرش کار لباس زنانه

 

1/3/2/41/91-7

 

  2-نازکدوزی جلد3و5

 

3-جزوه اموزشی سرگروه

 

 

 

فاطمه صنعتی

 

 صفورا محمدزاده

 

  محراب قلم

موضوعات تدریس باید طبق استاندارد باشد

3-

خیاط لباس شب وروز

 

1/3/1/97/91-7

1-نازکدوزی زنانه 3و5

 

 2-اموزش علمی وگام به گام دوختن لباس های شب وعروس

 

 

2-جزوه اموزشی سرگروه

 

 

 

 

 

فاطمه صنعتی

 

 

 زهرا احمدزاده

 

 

 

صفورا محمدزاده

محراب قلم

 

 

ویستا نشر

موضوعات تدریسمرتبط با لباس شب وعروس طبق استاندارد خواهد بود

4-

مانتودوز

1/1/40/91-7

1-نازک دوزی زنانه درجه 2جلد 1و5

 

2-جزوه اموزشی سرگروه

 

 

فاطمه صنعتی

 

 

  صفورا محمدزاده

محراب قلم

 

5-

شلوار دوز

 

3/1/34/91-7

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلدهای1و5و2

جزوه اموزشی سرگروه

فاطمه صنعتی

محراب قلم

 

6-

الگوساز لباس به روش حجمی

1/1/46/91-7

الگو سازی به روش حجمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v

یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩
نمونه سوالات خیاطی زنانه خراسان رضوی وتهران ... نظرات() 

بازدید کننده گرامی :

روی هر نمونه سوال کلیک راست کرده  save traget as را زده و save  انتخاب کنید.بدلیل اینکه سوالات امتحانی با فرمت pdf  ذخیره شده است برای دیدن آنها باید از نرم افزار Adobe Reader نسخه 8 یا بالاتر استفاده نمائید.

 خیاطی زنانه - استان تهران

نازک دوزی زنانه درجه 2 الگو ساز و برش لباس زنانه خیاطی لباس شب وعروس ضخیم دوز زنانه طراحی لباس زنانه
خرداد88 خرداد88 خرداد88  خرداد88 خرداد88
شهریور 88 شهریور 88 شهریور 88  شهریور 88 شهریور 88

 

خیاطی زنانه - استان خراسان رضوی

نازک دوزی زنانه درجه 2 الگو ساز و برش لباس زنانه خیاطی لباس شب وعروس پولک و منجوق دوزی طراحی لباس زنانه
دی 86 دی 86 دی 86 دی 86 دی 86
خرداد 87 خرداد 87 خرداد 87 خرداد 87 خرداد 87
شهریور 87 شهریور 87 شهریور 87 شهریور 87 شهریور 87
خرداد88 خرداد88 خرداد88 خرداد88 خرداد88
شهریور 88 شهریور 88 شهریور 88 شهریور 88 شهریور 88

جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩
آرشیو موضوعی ... نظرات() 
  1. نامه های اداری
  2. بانک سوالات
  3. معرفی کتاب
  4. مقالات
  5. جلسات اموزسی
  6. معرفی هنرستانهای مجری رشته پوشاک
  7. طرح درس
  8. بودجه بندی استاندارد آموزشی
  9. معرفی رشته