اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
مسابقه:بهترین پوشش سر ... نظرات() 

باسلام وتحیات

به استحضار میرساند دبیرخانه راهبری کشوری پوشاک در نظر دارد در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری رشته طراحی ودوخت مسابقه بهترین پوشش سر را برگزار نماید . و لذا از کلیه هنراموزان محتر م در خواست میشود  به نحو شایسته در این مسابقه شرکت نمایند.

مهلت ارسال اثاراخر فروردین ١390

www.Dpk.razavi@yahoo.comادرس ایمیل

شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠
موضوع:فراخوان طرح لباس مقطع اپتدایی ... نظرات() 

باسلام وتحیات

باتوجه به حساسیت بهداشت وسلامت روانی دانش اموزان در این مقطع از کلیه همکاران وطراحان دعوت به عمل میاید در این فراخوان لباس مقطع اپتدایی شرکت نمایند.

از طرحهای منتخب قدردانی به عمل خواهد امد وبانام خود شخص در دبیرخانه پوشاک ثبت خواهد شد.

مشخصات :

در قطعهA3تمام رنگی-مدل لباس قابل اجرا مشخص باشدودر صورت داشتن مدل وبرش خاص در پشت لباس پشت هم ترسیم شود.-بدون قاب وپاسپارتو

مهلت ارسال اثار:تااخر فروردین 1390

ادرس ایمیل:Dpk.razavi@yahoo.com

ادرس سایت:www.Dpk.keo.ir