اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢
عکسهایی از کارگاه دوخت لباس محلی آذری درآذربایجان شرقی ... نظرات() 

پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳٩٢
تصاویری از لباس محلی آذری ... نظرات()