اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
بودجه بندی سری دوز سرویس خواب ... نظرات() 

 

 

اهداف

وسایل وابزار

زمان

رسانه

ارزشیابی

نظری

عملی

1

توانایی با انواع چرخ

اهداف جزئی :

1-شناسایی اصول راه اندازی وکار با انواع چرخ

-چرخ خیاطی همه کاره خانگی –چرخ میاندوز-چرخ راسته دوزی خاص ملافه-انواع چرخ کش دوز-انواع اورلوک-انواع چرخ دوسوزنه ماشین پنبه دوزی

2-شناسایی اصول رفع عیوب وبررسی چرخ های مخصوص ونگهداری ان –ریزش نخ زیرورو –کنترل کشش نخ زیر ورو –روغت کاری –غبار زدایی –تعویض سوزن

چرخ خیاطی همه کاره-میاندوز-راسته دوز-پنبه دوزی-دوسوزنه

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5

راهنمای چرخ مربوطه وجزوه سرگروه

بازبینی چرخ گروه یا دانش اموز در هرجلسه رسم چارت یا نمودار چرخ

 د رپانل

2

شناسایی اصول دوختهای مقدماتی

-انواع درز –دوخت انواع مغزی –دوخت انواع ریش –انواع لبه دوزی-کش دوزی دوخت دو سوزنه توردوزی در زاویه های مختلف دوخت چسب اسکاجی دوخت زیپ قیطان دوزی دوخت دوبله تودوزی نواردوزی لبه دوزی دوخت مهره های تزیینی دوخت انواع پارچه های کتانی تافت ساتن ومخمل

امتر پارچه-ریشه کش سوزن  مهره انواع پارچه

نوارتوری

 

 

 

3

 

 

 

17

کتاب راسته دوزی اکرم تشکری

البوم واحد کار

3

توانایی بکارگیری انواع سرویس خواب)

شناسایی اصول به کارگیری انواع سرویس خواب

-اندازه گیری انواع تخت خواب(بچگانه –بزرگسال)

-تقسیم بندی انواع تخت در مدلهای مختلف

-استفاده از سایزهای مختلف تخت

تخت ژورنال

 

2

 

2

کتاب راسته دوزی اکرم تشکری وجزوه سرگروه

البوم تصاویرانواع تخت وطرز اندازه گیری

ان

4

توانایی بکارگیری انواع پارچه واستر برای لحاف وتشک وغیره

شناسایی اصول بکارگیری انواع پارچه و استر مخصوص لحاف وتشک و غیره

-پلی استر (فیلامنت وویسکوز)

انواع پارچه

3

2

جزوه سرگروه

البوم امواع پارچه

5

توانایی رسم الگو

شناسایی اصول رسم الگوی انواع سرویس خواب

-شناخت انواع ملحفه(ملحفه رو ملحفه کشدوزی شده ملحفه کیسه ای )

-بکارگیری انواع مدل ملحفه (سرویس ملحفه سرویس لحاف محافظ تخت تشک فرنگی کوسن بچه  پتوی مسافرتی بچه ومسافرتی وجهیزیه)

-ندازه گیری ابعاد کار (در اندازه های 90-120-140-160-180)

رسم الگوبرای انواع مدلهای مذکور وانواع دیگر در سایزهای نختلف

-ارم گذاری قطعات تهیه شده (کدبندی وبسته بندی اجناس)

-رفع عیوب بوسیله نمونه هنری

-اصلاح مدل والگو

-تبدیل اندازه ها(سایزبندی)

پارچه ووسایل دوخت ملحفه

ژورنال

سرویس خواب

3

13

سی دی مدل ارسالی سرگروه

نمونه کارگروهی وفردی

6

توانایی برش انواع ملحفه روتختی ولحاف وروبالشی

شناسایی اصول برش

تشخیص  راه وبیراه پارچه

تشخیص پشت وروی پارچه

برش قطعات مختلف الگو

محاسبه مقدار پارچه لازم برای انواع مدل (عرض پارچه نسبت به طول)

قراردادن الگو روی پارچه

علامتگذاری ودر نظرگرفتن اضافه درز

برش پارچه

 

وسایل تزیین وملزومات ملحفه

2

3

کاروفعالیت هنراموز

نمونه کارفردی وگروهی

7

توانایی دوخت انواع ملحفه روتختی ولحاف وروبالشی

شناسایی اصول دوخت سروی خواب

اتصالات قطعات مختلف پارچه بوسیله کوک وسنجاق ته گرد بلند

دوخت درزها

دوختهای تزیینی

دوخت ملزومات ملحفه (دکمه تور قیطان نوار زیپ کش وبندینک)

پاک دوزی لبه دوزی وو تودوزی

اتوکاری در موارد مورد نیاز

رفع اشکال وعیوب کار

 

4

24

نمونه دوخت هنراموز

نمونه دوخت هنر جو

8

توانایی تهیه از ژورنال وژورنال خوانی

شناسایی اصول تهیه مدل از روی ژورنال

شناسایی اصول دوخت مدل

ژورنال

3

10

 

کارگروهی

9

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت کار در محیط کار

اشنایی با مفهوم نکات حفاظتی وکاربرد ان در کارگاه

شماسایی اصول به کاربردن نکات  ایمنی حفتظتی در کارگاه

بازدید از دستگاههای برقی نظیر چرخ خیاطی قیچی برقی و..واطمینان از صحت عملکرد ان

 

کلیه تجهیزات کارگاه

8

3

جزوه سرگروه

بازدید ومشاهده توسط استادکار

                 

                        بودجه بندی استاندارد سری دوز سرویس خواب (کد 1/1/31/91-7)

دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
بودجه بندی تکه دوزی باچرخ ... نظرات() 

بودجه بندی استاندارد تکه دوزی باچرخ(کد استاندارد3/2/69/95-7)

جلسات

اهداف

وسایل وابزار

زمان

رسانه

ارزشیابی

نظزی

عملی

اول

1-توانایی راه اندازی ومتوقف کردن ماشین گلدوزی

اهداف جزئی:

-اشنایی باانواع ماشین گلدوزی

-اشنایی با اجزای چرخ

-شماسایی اصول ر.شت وخاموش کردن ماشین گلدوزی

-شناسایی اصول کنترل درجه فشار پایه به نسبت ضخامت نخ

-شناسایی اصول کمنرل درجه فشار پایه به نسبت ضخامنت نخ

شناسایی اصول بالاوپایین اوردن اهرم میله پایه

-شناسایی اصول تعویض پایه های ماشین

-شناسایی اصول جابه جایی صفحه کشویی وتعویض صفحات اضافی ماشین

-شناسایی اصول تنظیم درجه دوخت جهت ریز ودرشت کردن بخیه

-ناسایی اصول تنظیم درجه زیگزاک جهت پهن وبازیک کردم دوخت

-شماسایی اصول تغییر جهت دوخت (معکوس)

-شماسایی اصول باز وبسته کردن مدلها به وسیله درجه جدول

-شماسایی اصول تنظیم درجه جادگمه

-شماسایی اصول تنظیم درجه جهت سوزن راست چپ وسط

-شناسایی اصول بالا وپایین قرار دادن کار پیش بر

-شناسایی اصول ثابت نگه داشتن سوزن جهت پرکردن ماسوره

-شناسایی اصول کار باانواع پدال

-شناسایی اصول راه اندازی ومتوقف کردن ماشین گلدوزی

 

 

چرخ گلدوزی-انواع پایه-کارگاه-

4

5

راهنمای چرخ خیاطی-ژورنالطرحهای گلدوزی

تهیه چارت ونمودار

راه اندازی چرخ

دوم

توانایی انتخاب وتعویض انواع قرقره وسیگارت ودوک

اهداف جزئی:

آشنایی باانواع قرقره وسیگار ت ودوک وعیوب آن

-شناسایی اصول پیداکردن سرنخ قرقره ودوک وسیگارت

-آشنایی  با آنتن دوک

-شناسایی اصول تعویض انواع قرقره وسیگارت ودوک

انواع نخ وقرقره ودوک مخصوص چرخ

1

1

جزوه سرگروه

البوم مشخصات وتصاویر نخ وقرقره

دوم

توانایی عبور دادن نخ از راهنمای فلزی چرخ ودرجه تنظیم نخ نسبت به ضخامت ان

-اشنایی با قلابهای مسیر عبور نخ وعیوب ان

-اشنایی با نخ بر

-اشنایی بااهرم بالابرنده میله پایه

-شماسایی اصول تنظیم درجه کشش نخ به نسبت ظخامت نخها

شناسایی اصول عبوردادن نخ از قلابهای مسیر عبور نخ

شماسایی اصول کار ب سوزن نخ کن ماشین

 

چرخ خیاطی ونخ

1

1

راهنمای چرخ

رسم نمودار مخ کردن چرخ

دوم

توانایی انتخاب وتعویض سوزن مناسب وقرار دادن ان در مخزن سوزن

اهداف جزئی:

اشنایی با انواع سوزن ته گرد وبغل صاف )سوزن ژرسه چرم ژ.ر دوسوزنه وسه سوزنه

اشنایی با مخزن سوزن وقرار دادن سوزن در مخزن ان

-شناسایی اصول انتخاب سوزن متناسب با ضخامت پارچه

اشنایی با عیوب سوزن

-شناسایی اصول تعویض سوزن

انواع سوزن وانواع پارچه وانواع ماکو

وماسوره

1

1

جزوه سرگروه

البوم عکس نمونه دوخت

دوم

توانایی پیچیدن نخوکنترل آن بدور ماسوره وجاانداختن آن در ماکو وقاب ماکو

اهداف جزئی:

-اشنایی بامیله ماسوره پرکن وفل یا پیچ نگهدارنده ماسوره

اشنایی باعیوب ماسوره پروخالی

-شناسایی اصول قراردادن ماسوره در ماکو وعبوردادن نخ از مسیر ماکو

-اشنایی باانواع ماکو(متحرک ثابت راسته دوز وزیگزاک)وعیوب ان

-شماسایی اصول تنظیم پیچپ ماکو جهت عبور نخ ماسوره به نسبت ضخامت نخ

-شماسایی اصول در اوردن انواع ماکو وقاب ماکو

شماسایی اصول پرکردن ماسوره وجاانداختن ان در ماکو

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوم

توانایی کار با پایه تکه دوزی

اهداف جزئی:

اشنایی باپایه تکه دوزی چرخهای مختلف

شناشایی اصول تعویض پایه وکار باان

انواع پایه تکه دوزی چرخها

1

1

راهنمای چرخ خیاطی

البوم نمونه دوخت

سوم

توانایی آماده کردن چرخ جهت انواع تکه دوزی

اهداف جزئی:

شناسایی اصول پایین قراردادن کار پیش بر بر جهت تکه دوزی بدون پایه باکارگاه

شناسایی اصول تعویض یاقراردادن صفحه برجسته جهت پایین قرار گرفتن کار پیشپیر

شناسایی اصول بلا قراردادن کار پیش بر جهت تکه دوزی باپایه (کارگاه یابدون کارگاه

شناسای اصول تنظیم درجه دوخت ماشین جهت فشردگی دوخت زیگزاک

پایه و کارگاه-

1

1

راهنمای

چرخ

رسم طرز کار

سوم

توانایی روغن کاری نظافت ونگهداری ماشین

 اهداف جزئی:

اشنایی باروغن مخصوص ماشین (روغن سفید)

اشنایی با قسمتهای روغن خور ماشین

اشنایی با فواصل زمانی روغن کاری ماشین

شماسایی اصول روغن کاری وگریس کاری ماشین

اشنایی با وسایل نظافت ماشین

شماسایی اصول نظافت ماشین وتمیز کاری ان

اشنایی بامواد ضدرطوبت جهت جلوگیری از زنگ زدن قطعات فلزی ماشین

روغن چرخ

 

فرچه تمیزکاری چرخ

1

1

راهنمای چرخ

کارعملی هنرجو ومشاهده

سوم

 

 

وچهارم

توانایی انتخاب پارچه ارگانزا لایی مناسب جهت تکه دوزی باماشین

اهداف جزئی:

اشنایی باجنس وضخامت پارچه های مختلف (کتان تترون پلی استر حریر ساتن ترگال ارگانزا تور کپ فوتر)

اشنایی با امواع لایی از نظر جنس وضخامت (زامفیکس لایی کاغذی لایی پارچه ای لایی ارگانزا)

اشمایی با تراکم تاری وپودی

شناسایی اصول :1-تشخیص تار وپود پارچه (طول وعرض پارچه)2-تشخیص پشت وروی پارچه3-برطرف کردن سره پارچه4-تشخیص ثبات رنگ پرچه واب رغاگی ان5-انتخاب پارچه ولایی مناسب

انواع پارچه لایی متاسب

 

2

3

جزوه

واحد کارنمونه

چهارم

توانایی علامت گذاری پارچه قبل از انتقال طرح وبرش پارچه

اهداف جزئی:

اشنایی با وسایل علامت گذاری وکاربرد انها (صابون مل مداد پاک کن سفید نخ کوک کاربن خیاطی سوزن گرد متر خط کش)

شناسایی اصول:1-علامت گذاری به طریقه کوک زدن سوزن کردن به کمک صابون یامل2-جهت تعیین محدوده کار زوی پارچه قبل از برش وانتقال طرح3-انتقال طرح تکه دوزی روی پارچه های مختلف

مل یاوسایل علامتگذاری

2

5

جزوه

مشاهده واحد کارنمونه

پنجم

توانایی برش تکه ها وقطعات پارچه

اهداف جزیی:

اشنایی با انواع قیچی (برش دالبر جادگمه سرکج برقی)وبشکاف

اشنایی با مراقبتهای لازم جهت نگهداری قیچی)

شناسایی اصول برشکاری پارچه صلی وبرش تکه های تفکیک شده یارنگی طرح تکه دوزی

شماسایی اصول برش پارچه های مختلف (حریر ترمه مخمل جر فوتر ساتن کتان

انواع قیچی-نواع پارچه

2

5

جلد اول نازکدوزی کاردانش

مشاهده واحدکارنمونه

ششم

توانایی جاانداختن پارچه به داخل کارگاه

اهداف جزئی:

اشنایی با انواع کارگاه از نظر جنس (چوبی پلاستیکی فلزی )ومدل (گرد بیضی مربع ومستطیل)

اشنایی بااندازه ونمرات کارگاه با قطر 6سانتیمتر الی 21 سانتیمتر

شماسایی اصول 1-تنظیم پیچ کارگاه نسبت به ضخامت پارچه 2-روکش کردن کارگاه3-جاانداختن پارچه به داخل کارگاه وخارج کردن ان

 

انواع کارگاه

 

1

3

راهنمای چرخ

مشاهده واحدکارنمونه

ششم

 

هفتم

 

هشتم

توانایی آماده سازی تکه ها با توجه به طرح وروشهای دوخت

اهداف جزئی:

اشنایی انواع نخ مصرفی (ابریشمی کتانی پلی استر ترویراوغیره)ونخهای فانتزی

اشنایی بانمره نخ وتاب آن وجندلا بودن نخ

اشنایی با نخهای ضخیم (عمامه کاتوا قیطان)

شناسایی اصول انتخاب سوزن ونخ وپارچه وطرح مناسب جهت کار تکه دوزی

اشنایی با روش دوخت تکه دوزی یکرنگوبه طورکلی اشنایی با روشهای دوخت 1-تکه دوزی چندرنگ به صورت مستقیم روی زمینه پارچه 2-دوخت تکه دوزی چندرنک توسط ارگانزا روی زمینه پارچه3-دوخت تکه دوزی برجسته توسط ابر یا پشم شیشه 4-دوخت تکه دوزی چروک (پفکی) 5-دوخت تکه دوزی به صورت اپلکه6-نصب اپلکه به صورت متحرک .ثابت7-دوخت لایه دوزی

شناسایی اصول 1- انتخاب لایی مناسی جهت پارچه های مختلف2-چسباندن لایی به پشت انواع پارچه 3-اصول اماده سازی تکه ها جهت دوخت

 

پارچه های رنگی سوزن لایی نخ مناسب

8

15

کتابهای گلدوزی وتکه دوزی

واحد کارنمونه

نهم

 

دهم

 

یازدهم

 

دوازدهم

 

سیزدهم

 

چهاردهم

توانایی نصب تکه های آماده شده ودوخت تکه ها

اهداف جزئی:

شناسایی اصول:

1-نصب تکه های اماده شده روی پارچه اصلی (توسط کوک سوزن ته گرد یاانواع چسب زامفیکیس و.........)

2-نصب تکه های اماده شده روی ارگانزا

3-نصب تکه های اماده شده روی انواع پارچه مخمل جیر پولیش حوله ترمه استرچ بافتنی

4-نصب تکه های اماده شده روی انواع پارچه  تور حریر ساتن

5-ثابت کردن تکه ها زوی پارچه اصلی توسط دوخت اولیه

6-تنظیم  ماشین دوخت جهت تکه دوزی با پایه باپایه و کارگاه

باپایه وبدون پایه با کارگاه

7-انواع دوخت ناسب تکه دوزی(ساده دوزی دوردوزی خامه دوزی کردونه دوختهای تزیینی)

8-دوخت تکه دوزی یکرنگ(یک نمونه)

9-دوخت یک نمونه تکه دوزی چندرنگ  به صورت مستقیم روی پارچه زمینه(سرویس اشپزخانه)

10-وخت یک نمونه تکه دوزی چندرنگ توسط ارگانزا روی زمینه پارچه

11-یک نمونه تکه دوزی برجسته توسط ابر یا ابریاپشم شیشه

12-یک نمونه تکه دوزی چروک یا پفکی

13-ی نمونه مکه دوزی به صورت اپلیکه

14-یک نمونه تکه دوزی به صورت لایه دوزی

پارچه های رنگی سوزن لایی نخ مناسب

11

36

کتابهای گلدوزی وتکه دوزی

واحد کارنمونه

پانزدهم

توانایی بیرون آوردن پارچه تکه دوزی از زیرچرخ وداخل کارگاه

اهداف جزئی:

شناسایی اصول 1- بیرون اوردن پارچه تکه دوزی از زیر سوزن چرخ و چیدن نخ ماسوره

  

 

2-بیرون اوردن پارچه تکه دوزی از داخل کارگاه وچیدن نخهای اضافی از رو وپشت

3-اتوکشی تکه دوزی قبل از بیرون اوردن از کارگاه

4-برطرف کردن عیوب احتمالی در هنگام کار (ترمیم پارگی پارچه رفو گری تجمع نخ از زیر کار نخ کش شدن پارچه توسط سوزن در حین کار

 

 

5

1

 

 

پانزدهم

توانایی از بین بردن لکه ها

اهداف جزئی:

با انواع لکه ها (چای قهوه کاکائو خون تازه وخشک مواد روغن زردی اتو ش کلات کاربن شمع رژلب غیره

اشنایی با محلول های لکه بر

شناسایی اصول شستشو واماده کردن پارچه جهت لکه گیری

شناسایی اصول لکه گیری تکه دوزی ها 0پارچه های سفید ورنگی)

شناسایی اصول شستشوی تکه دوزی ها با مواد شوینده مناسب

 

2

1

 

 

شانزدهم

توانایی اتوکشی تکه دوزی ها ونگهداری ار آنها

اهداف جزئی ک

اشنایی با اتو 0اتوی خشک بخار پرس واتوی سرد

اشنایی با وسایل اتوکشی 0میز اتو بالشتک ژانت روانداز دستگاه مخصوص اتوکشی پارچه مخمل)

اشنایی با تنظیم درجه حرارت اتو نسبت به جتس پارچه

شماسایی اصول اتوی تکه دوزی ونگهداری از انها

 

2

1

 

 

شانزدهم

توانایی پیشگیری از حوادث ناشی از کار ورعایت نکات ایمنی وبهداشت

 

2

1

 

 

                         

 

 

 

 

جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
کاهش 90 درصدی واردات پوشاک ... نظرات() 
بر اساس اعلام دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی و بر اساس آمار گمرک ایران طی 7 ماه نخست سال 1392، صادرات صنایع نساجی بالغ بر 386.0 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.98 درصد کاهش یافته است. این در حالی است که صادرات انواع پارچه، الیاف، نخ و پوشاک به لحاظ ارزشی طی مدت مذکور به ترتیب از رشد 63.04، 25.30، 5.52 و 5.21 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار شده‌اند. لازم به توضیح است که در پی افزایش نرخ ارز، قیمت پایه صادراتی برخی کالاهای صادراتی از جمله انوع موکت، فرش ماشینی و الیاف پلی‌استر بازنگری شده و نسبت به قیمت سال گذشته کاهش یافته‌اند. لذا چنانچه حجم صادراتی برخی اقلام صنایع نساجی مورد بررسی قرار گیرد مشاهده می‌شود که صادرات انواع الیاف به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 43 درصد افزایش و صادرات انواع کفپوش‌های ماشینی نیز 3 درصد رشد یافته است.

بر اساس این گزارش، عمده‎ترین اقلام صادراتی طی این مدت از نظر ارزش به ترتیب عبارتند از انواع کفپوش های ماشینی (170.0 میلیون دلار)، انواع الیاف (45.4 میلیون دلار)، انواع پوشاک (38.1 میلیون دلار)، انواع پارچه (34.9 میلیون دلار) و انواع نخ (33.3 میلیون دلار).

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، طی مدت مذکور حدود 764.0 میلیون دلار انواع کالاهای نساجی وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از نظر ارزش 4.69 درصد کاهش یافته است. عمده‌ترین اقلام نساجی وارد شده به کشور به لحاظ ارزش طی این مدت همچون ماه‌های گذشته عبارتند از انواع الیاف و نخ که مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک بوده و بالغ بر حدود 73 درصد از ارزش واردات صنایع نساجی کشور طی 7 ماه اول سال جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، ارزش واردات کالاهای نهایی صنایع نساجی از جمله انواع پتو، کفپوش‌های ماشینی و پوشاک نیز طی مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش 92.62 درصد، 92.51 درصد و 90.33 درصدی روبرو شده است.

طی 7 ماه نخست سال جاری، ارزش ماشین‌آلات نساجی وارد شده به کشور 116.5 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش 28 درصدی روبرو شده است.

طی مدت مذکور بالغ بر حدود 67.7 میلیون دلار الیاف پنبه به وزن 27,529 تن وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی در حدود 24 درصد و به لحاظ وزنی حدود 20 درصد کاهش یافته است.

واردات انواع پوشاک به کشور نیز طی 7 ماه نخست سال جاری به 184.6 تن به ارزش 1.2 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب با کاهش 83.8 درصدی و 90.33 درصدی روبرو شده است.

 
جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
لباسی که درد بدن را متوقف میکند ... نظرات() 

نوعی لباس جدید با شلیک جریان‌های الکتریکی ملایم به درون بدن، درد عضلانی شدید را متوقف می‌کند.

به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این لباس تنگ مجهز به 58 الکترود است که جریان الکتریکی ملایمی را ساطع می‌کنند.

زمانی که جریان از خلال پوست می‌گذرد، موجب شل‌شدن عضلات شده و تشنج‌های درناکی که در شرایطی مانند سکته مغزی، ام‌اس و اختلالات مغزی در نتیجه آسیب عصبی به عضلات به وجود می‌آید، را کاهش می‌دهد. 250 هزار تن در بریتانیا تحت تاثیر این شرایط هستند.

همچنین امید می‌رود این لباس ابداعی به هزاران مبتلا به عارضه‌های مزمن از قبیل فیبرومیلاژیا کمک کند. این بیماری موجب بروز درد عضلانی می‌شود.

درمان‌های کنونی برای تشنج‌های دردناک شامل فیزیوتراپی با هدف قوی‌کردن و کش‌آوردن ماهیچه‌ها یا داروهای قوی آرامبخش‌ عضلانی هستند.

افزون بر این، گرچه درمان‌های دارویی می‌توانند مفید باشند، تعدادی از آن‌ها در هر بار برای اندک ساعاتی کارساز هستند و می‌توانند اعتیادآور باشند.

تعدادی از بیماران به روشهای دیگری از جمله تحریک عصبی الکتریکی به خوبی پاسخ می‌گویند.

در این روشها، الکترودها بر روی پوست موجود در ناحیه تحت تاثیر قرار می‌گیرند و جریان الکتریکی را با هدف متوقف‌کردن سیگنال‌های درد به مغز می‌فرستند. اما این شیوه در هر بار فقط ناحیه کوچکی را هدف قرار می‌دهد.

لباس جدید که Mollii نام گرفته، به طور همزمان بر روی تمامی گروه‌های عضلانی عمل می‌کند.

این سامانه از همان ماده‌ به کاررفته در لباس‌های شنا ساخته شده و باتری که آن را نیرودهی می‌کند، به الکترودهای پوشاننده گردن، بازوها و ماهیچه ساق پا متصل است.

جریان الکتریکی ملایم با کاهش سفتی عضلانی در گروه‌های عضلانی مستعد تشنج‌های دردآور عمل می‌کند.

بیمار این لباس را در طول فعالیت‌های روزانه مانند نظافت، آشپزی یا استراحت در مقابل تلویزیون به تن می‌کند.

این لباس در موسسه کارولینسکا واقع در استکهلم بر روی 117 بیمار مبتلا به اسپاسم آزمایش شد.

در آزمایش‌های انجام‌شده، پوشیدن این لباس سه تا چهار بار در هفته و هر بار برای 90 دقیقه، تسنج‌های عضلانی را تا 60 درصد کاهش داده و حرکت و انعطاف‌پذیری را نیز به میزان مشابهی ارتقا داد.

یک چهارم افراد تحت مطالعه حتی استفاده از ویلچر یا ابزار کمکی برای پیاده‌روی را پس از پوشیدن

جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
اختصاص 400میلیارد تومان له مشاغل خانگی ... نظرات() 
وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه حفظ یک شغل هم برای خانواده ها حیاتی است، از ارسال لایحه اصلاح قانون تعاون به مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 400 میلیاردتومان منابع برای تقویت مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه لایحه اصلاحیه قانون تعاون بزودی به مجلس ارائه می‌شود گفت: برنامه مدونی برای مشاغل خانگی داریم و 400 میلیارد تومان برای تقویت این بخش بودجه پیش‌ بینی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه همچنین درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار اظهار داشت:‌ موضوع اصلاح این قانون از دولت قبل مطرح شده و در حال حاضر لایحه آن در مجلس است و مجلس تاکنون آن را به دولت برگشت نداده است.

ربیعی با تاکید بر اینکه به منظور دریافت دیدگاه های کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح قانون کار، 3 جانبه گرایی در این بخش اعمال خواهد شد تصریح کرد: سعی می‌کنیم نظر اصلاحی شرکای اجتماعی را بگیریم. وی ادامه داد: با وجود اینکه مجلس برنامه‌ ای برای بازگشت به لایحه ندارد، اما در راستای تقویت اشتغال و صیانت از نیروی کار در حال مطالعه آن هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه حفظ یک شغل هم برای خانواده ها حیاتی است گفت: برنامه روشنی درباره مشاغل خانگی در دستور کار داریم و به دنبال خوشه سازی و دسته بندی مشاغل خانگی هستیم. البته پیش از این، بخشی از این مشاغل تبدیل به وام شده بود و متاسفانه جزو آمار اشتغال به حساب می‌آمد اما برنامه ما نوعی همسو کردن بخش تعاون با اشتغال برای پایدار کردن مشاغل خانگی است.

وی یکی از مشکلات مشاغل خانگی را عرضه محصول به بازار برشمرد و عنوان کرد: در اینباره برنامه ریزی خواهیم کرد و 400 میلیاردتومان هم بودجه برای تقویت مشاغل خانگی پیش بینی شده است.

جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
اختصاص 400میلیارد تومان له مشاغل خانگی ... نظرات() 
وزیر تعاون، کار و رفاه با اعلام اینکه حفظ یک شغل هم برای خانواده ها حیاتی است، از ارسال لایحه اصلاح قانون تعاون به مجلس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: 400 میلیاردتومان منابع برای تقویت مشاغل خانگی در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی با اعلام اینکه لایحه اصلاحیه قانون تعاون بزودی به مجلس ارائه می‌شود گفت: برنامه مدونی برای مشاغل خانگی داریم و 400 میلیارد تومان برای تقویت این بخش بودجه پیش‌ بینی شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه همچنین درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار اظهار داشت:‌ موضوع اصلاح این قانون از دولت قبل مطرح شده و در حال حاضر لایحه آن در مجلس است و مجلس تاکنون آن را به دولت برگشت نداده است.

ربیعی با تاکید بر اینکه به منظور دریافت دیدگاه های کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح قانون کار، 3 جانبه گرایی در این بخش اعمال خواهد شد تصریح کرد: سعی می‌کنیم نظر اصلاحی شرکای اجتماعی را بگیریم. وی ادامه داد: با وجود اینکه مجلس برنامه‌ ای برای بازگشت به لایحه ندارد، اما در راستای تقویت اشتغال و صیانت از نیروی کار در حال مطالعه آن هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه با بیان اینکه حفظ یک شغل هم برای خانواده ها حیاتی است گفت: برنامه روشنی درباره مشاغل خانگی در دستور کار داریم و به دنبال خوشه سازی و دسته بندی مشاغل خانگی هستیم. البته پیش از این، بخشی از این مشاغل تبدیل به وام شده بود و متاسفانه جزو آمار اشتغال به حساب می‌آمد اما برنامه ما نوعی همسو کردن بخش تعاون با اشتغال برای پایدار کردن مشاغل خانگی است.

وی یکی از مشکلات مشاغل خانگی را عرضه محصول به بازار برشمرد و عنوان کرد: در اینباره برنامه ریزی خواهیم کرد و 400 میلیاردتومان هم بودجه برای تقویت مشاغل خانگی پیش بینی شده است.

جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
طراحی کت ضدگلوله ... نظرات() 

یک خیاط کانادایی با استفاده از لایه‌های نانولوله کربنی، کت ضد گلوله جدیدی طراحی کرده است.

به گزارش سرویس فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این لباس ضد گلوله متشکل از یک کت، جلیقه و بلوز است و ویژگی ضد گلوله بودن آن توسط چندین ورق نانولوله های کربنی که در لایه های میانی لباس پنهان شده است، تأمین می شود.

ورق های نانولوله کربنی از استحکام مناسب برای مقاومت در برابر گلوله برخودار بوده و می توانند گلوله شلیک شده از اسلحه کمری و کلت 45 را درون لایه های خود مهار کنند.

بر خلاف جلیقه های ضد گلوله از جنس کولار، نانولوله های کربنی بسیار سبک وزن بوده و از انعطاف پذیری بالایی برخودار هستند.

نانولوله کربنی در مواجهه با نیروی وارد شده از خارج، تمایل به سفت شدن بافت پیدا می کند و همین مسأله کلید مقاومت در برابر ضرب گلوله است.

این کت ضد گلوله حتی در برابر حمله مهاجمان با چاقو نیز دوام داشته و به سختی پاره می شود.

قیمت هر دست کت ضد گلوله 20 هزار دلار اعلام شده است.

انتهای پیام

 
جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
آغاز اجرای طرح بیمه هنرمندان مد ولباس ... نظرات() 
در راستای حمایت از طراحان مد و لباس و با استناد به دستورالعمل اجرایی پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، شرایط بیمه هنرمندان این حوزه اعلام شد.

به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از روابط عمومی دبیرخانه کارگروه ساماندهی مد و لباس، شرایط بهره مندی از این بیمه عبارت است از شرکت در نمایشگاه ها و جشنواره های مد و لباس و دریافت امتیاز لازم و برگزیده شدن حداقل 3 اثر توسط هیات داوران (رتبه های اول تا سوم)، ارائه گواهی حضور حداقل 10 اثر در طول سال، ارائه گواهی مالکیت معنوی حداقل 5 اثر یا دارا بودن شناسنامه شیما برای حداقل 10 اثر، هنرمندانی که حداقل 3 اثر آن ها به تولید انبوه رسیده باشد، برگزاری سه نمایشگاه انفرادی طراح با مجوز بنیاد ملی مد و لباس. گفتنی است که احراز یکی از موارد فوق الزامی است.

بر اساس این گزارش ، هنرمندانی که حائز شرایط فوق بوده می توانند با در دست داشتن مدارک لازم از جمله مدارک شناسایی و سوابق فعالیت های هنری خویش به بنیاد ملی مد و لباس مراجعه کنند.

این در حالی است که هنرمندان طراح مد و لباس باید در صندوق نویسندگان و هنرمندان نیز عضو شوند تا از شرایط بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.

فراهم آمدن شرایط بهره مندی از بیمه از هنرمندان این رویداد در حالی رخ می دهد که تا پیش از این هیچ گونه فرصتی و حمایتی برای طراحان لباس برای استفاده از بیمه فراهم نشده بود.

با برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه های متعدد در چند سال اخیر، کارگروه ساماندهی مد و لباس تلاش کرده تا آماده سازی بستر اقدامات حمایتی ازهنرمندان این حوزه، انگیزه و فعالیت هنرمندان این عرصه را بیش از گذشته فراهم آورد.

شرایط سنی برای بیمه هنرمندان مد و لباس، برای آقایان حداکثر 50 سال و برای خانم ها حداکثر 45 سال پیش بینی شده است.

این بیمه علاوه بر پوشش خود هنرمند افراد تحت تکفل وی را نیز دربر خواهد گرفت و شامل بیمه درمانی، بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت نیز می شود.

هنرمندان مد و لباس می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66722312 تماس گرفته یا به خیابان حافظ، نرسیده به خیابان شهریار، بن بست هلال احمر، بنیاد ملی مد و لباس مراجعه کنند.