اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
جمعه ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
تلاش گروهی ازطراحان لباس در انگلیس برای نمونه ای از حجاب اسلامی ... نظرات() 

گروهی از طراحان لباس در انگلیس می کوشند نمونه ای از حجاب اسلامی انگلیسی را برای زنان مسلمان در این کشور طراحی کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از الجزیره ،هدف از طراحی این لباس تسهیل مشارکت زنان و دختران مسلمان انگلیس در عرصه های مختلف اجتماع است.

برخی از این طراحان می گویند توجه به مد در طراحی این لباس ها می تواند به تقویت ارتباط با غرب منجر شود. در طراحی چنین لباس هایی مسئله مدهای جدید نیز در نظر گرفته می شود.

 

گروهی از طراحان لباس در انگلیس می کوشند نمونه ای از حجاب اسلامی انگلیسی را برای زنان مسلمان در این کشور طراحی کنند.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از الجزیره ،هدف از طراحی این لباس تسهیل مشارکت زنان و دختران مسلمان انگلیس در عرصه های مختلف اجتماع است.

برخی از این طراحان می گویند توجه به مد در طراحی این لباس ها می تواند به تقویت ارتباط با غرب منجر شود. در طراحی چنین لباس هایی مسئله مدهای جدید نیز در نظر گرفته می شود.

ساره العنانی یک مسلمان طراح لباس در انگلیس می گوید: لباس های سنتی باعث انزوای افراد می شود یا این تصور را به وجود می آورد که شما نمی خواهید با دیگران ارتباط برقرار کنید حال آنکه مسلمانان باید با دیگران ارتباط برقرار کنند و با آنها همزیستی کنند زیرا سوء تفاهم های زیادی درباره اسلام وجود دارد. طراحان مسلمان معتقدند این لباس ها را به گونه ای طراحی کرده اند که با چالش های زندگی در غرب همخوانی دارد.

به عنوان مثال ساره در یکی از پالتوهایی که طراحی کرده است قانون منع استفاده از نقاب در فرانسه را در نظر گرفته و پالتوی خود را به گونه ای طراحی کرده است که ضمن رعایت این قانون شرایطی مشابه شرایط استفاده از نقاب را برای مصرف کننده ایجاد می کند و در واقع این قانون را دور زده است.

هر چند برخی افراد تناسب حجاب با مد را نوعی همزیستی و هماهنگی و شاید عاملی برای ارتباط با جوامع غربی می دانند که از اسلام هراس یا به آن تردید دارند یا حتی با آن دشمن هستند اما برخی دیگر بر این باورند حجاب یک لباس شرعی است که نباید به اسم مد آنرا بازیچه قرار داد.