نمادهایی که در اکثر لباس های مدل شیطان پرستی وجود دارد:

دست نمیه باز به شکل زیر:

.

.

.

جمجهانسان مانند تصویر زیر :

.

نمادهایی که نشان مرگ یا خودکشی باشد مانند تصاویر زیر:

.

تصاویری از نمادهای موسیقی مدرن از جمله مهمترین آنها گیتار برقی می باشد که شباهت بسیاری هم به صلیب وارونه دارد. معروفترین سبکی که استفاده می کنند راک(Rock) است که موسیقی تند و خشنی است. نمونه ای از تصاویر زیر نشان دهنده این نوع نمادهاست :

.

استفاده از کلماتی چون Heavy metal یا Rock یا666یا کلمات خاص ترکیبی با Metal مانند تصاویر زیر بر روی وسایل مختلف :

.

.

.

.

.

نمونه هایی از لوگوهایجدید که توسط گروههایمتال وارد شده اند:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نمونه ای از جعبه های سی دی و برچسب ها و جلد کتاب های شیطان پرستی:

.

.

.

.

.

.

.

.

.
نمونه ای از لباس های شیطان پرستی:


.

.

.

.

.

.

.

.