اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
بودجه بندی سری دوز سرویس خواب ... نظرات() 

 

 

اهداف

وسایل وابزار

زمان

رسانه

ارزشیابی

نظری

عملی

1

توانایی با انواع چرخ

اهداف جزئی :

1-شناسایی اصول راه اندازی وکار با انواع چرخ

-چرخ خیاطی همه کاره خانگی –چرخ میاندوز-چرخ راسته دوزی خاص ملافه-انواع چرخ کش دوز-انواع اورلوک-انواع چرخ دوسوزنه ماشین پنبه دوزی

2-شناسایی اصول رفع عیوب وبررسی چرخ های مخصوص ونگهداری ان –ریزش نخ زیرورو –کنترل کشش نخ زیر ورو –روغت کاری –غبار زدایی –تعویض سوزن

چرخ خیاطی همه کاره-میاندوز-راسته دوز-پنبه دوزی-دوسوزنه

 

 

 

3

 

 

 

 

 

5

راهنمای چرخ مربوطه وجزوه سرگروه

بازبینی چرخ گروه یا دانش اموز در هرجلسه رسم چارت یا نمودار چرخ

 د رپانل

2

شناسایی اصول دوختهای مقدماتی

-انواع درز –دوخت انواع مغزی –دوخت انواع ریش –انواع لبه دوزی-کش دوزی دوخت دو سوزنه توردوزی در زاویه های مختلف دوخت چسب اسکاجی دوخت زیپ قیطان دوزی دوخت دوبله تودوزی نواردوزی لبه دوزی دوخت مهره های تزیینی دوخت انواع پارچه های کتانی تافت ساتن ومخمل

امتر پارچه-ریشه کش سوزن  مهره انواع پارچه

نوارتوری

 

 

 

3

 

 

 

17

کتاب راسته دوزی اکرم تشکری

البوم واحد کار

3

توانایی بکارگیری انواع سرویس خواب)

شناسایی اصول به کارگیری انواع سرویس خواب

-اندازه گیری انواع تخت خواب(بچگانه –بزرگسال)

-تقسیم بندی انواع تخت در مدلهای مختلف

-استفاده از سایزهای مختلف تخت

تخت ژورنال

 

2

 

2

کتاب راسته دوزی اکرم تشکری وجزوه سرگروه

البوم تصاویرانواع تخت وطرز اندازه گیری

ان

4

توانایی بکارگیری انواع پارچه واستر برای لحاف وتشک وغیره

شناسایی اصول بکارگیری انواع پارچه و استر مخصوص لحاف وتشک و غیره

-پلی استر (فیلامنت وویسکوز)

انواع پارچه

3

2

جزوه سرگروه

البوم امواع پارچه

5

توانایی رسم الگو

شناسایی اصول رسم الگوی انواع سرویس خواب

-شناخت انواع ملحفه(ملحفه رو ملحفه کشدوزی شده ملحفه کیسه ای )

-بکارگیری انواع مدل ملحفه (سرویس ملحفه سرویس لحاف محافظ تخت تشک فرنگی کوسن بچه  پتوی مسافرتی بچه ومسافرتی وجهیزیه)

-ندازه گیری ابعاد کار (در اندازه های 90-120-140-160-180)

رسم الگوبرای انواع مدلهای مذکور وانواع دیگر در سایزهای نختلف

-ارم گذاری قطعات تهیه شده (کدبندی وبسته بندی اجناس)

-رفع عیوب بوسیله نمونه هنری

-اصلاح مدل والگو

-تبدیل اندازه ها(سایزبندی)

پارچه ووسایل دوخت ملحفه

ژورنال

سرویس خواب

3

13

سی دی مدل ارسالی سرگروه

نمونه کارگروهی وفردی

6

توانایی برش انواع ملحفه روتختی ولحاف وروبالشی

شناسایی اصول برش

تشخیص  راه وبیراه پارچه

تشخیص پشت وروی پارچه

برش قطعات مختلف الگو

محاسبه مقدار پارچه لازم برای انواع مدل (عرض پارچه نسبت به طول)

قراردادن الگو روی پارچه

علامتگذاری ودر نظرگرفتن اضافه درز

برش پارچه

 

وسایل تزیین وملزومات ملحفه

2

3

کاروفعالیت هنراموز

نمونه کارفردی وگروهی

7

توانایی دوخت انواع ملحفه روتختی ولحاف وروبالشی

شناسایی اصول دوخت سروی خواب

اتصالات قطعات مختلف پارچه بوسیله کوک وسنجاق ته گرد بلند

دوخت درزها

دوختهای تزیینی

دوخت ملزومات ملحفه (دکمه تور قیطان نوار زیپ کش وبندینک)

پاک دوزی لبه دوزی وو تودوزی

اتوکاری در موارد مورد نیاز

رفع اشکال وعیوب کار

 

4

24

نمونه دوخت هنراموز

نمونه دوخت هنر جو

8

توانایی تهیه از ژورنال وژورنال خوانی

شناسایی اصول تهیه مدل از روی ژورنال

شناسایی اصول دوخت مدل

ژورنال

3

10

 

کارگروهی

9

توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی وبهداشت کار در محیط کار

اشنایی با مفهوم نکات حفاظتی وکاربرد ان در کارگاه

شماسایی اصول به کاربردن نکات  ایمنی حفتظتی در کارگاه

بازدید از دستگاههای برقی نظیر چرخ خیاطی قیچی برقی و..واطمینان از صحت عملکرد ان

 

کلیه تجهیزات کارگاه

8

3

جزوه سرگروه

بازدید ومشاهده توسط استادکار

                 

                        بودجه بندی استاندارد سری دوز سرویس خواب (کد 1/1/31/91-7)