اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
لباس سنتی ایل قره پاپاق ... نظرات() 

لباس سنتی آذری قره پاپاق