اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩
جزوه کمک آموزشی درس خیاط لباس شب وعروس ... نظرات() 

قابل توجه همکاران گرامی:

جزوه کمک آموزشی درس خیاط لباس شب وعروس باکداستاندارد1/3/1/97/91-7

طی نامه به شماره 32822/31/89به تاریخ 30/9/1389در ftpمدیریتآموزش وپرورش خوی در پوشه پوشاک استان معین در گروههای اموزشی خوی قرارگرفت.خواهشمند است همکاران گرامی در تدریس دروس مربوطه مورد استفاده قراردهند

                                                                   باتشکر سرگروه پوشاک استان.