اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
جمعه ۱٥ بهمن ۱۳۸٩
نقدوبررسی کتابهای الگوی 1و2طراحی ودوخت ... نظرات() 

بسمه تعالی

احترامادر راستای کیفیت بخشی به اموزش  دبیرخانه کشوری پوشاک در نظردارد در خصوص اصلاح وبازنگری اساسی در کتابهای الگوی (١)و(٢) نقد وبررسی این کتابها را انجام را انجام دهد.

شایسته است کلیه هنراموزانی که مشغول به تدریس این دروس در رشته طراحی ودوخت فنی وحرفه ای میباشند تا تاریخ ١٠ اسفند فرم های پیوستی را تکمیل وبه دبرخانه معین پوشاک استان اذربایجان غربی ارسال فرمایند.

                                                                       باتشکر:سرگروه پوشاک استان