اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
جمعه ۱٥ مهر ۱۳٩٠
برنامه عملیاتی گروه اموزشی پوشاک وطراحی ودوخت اذربایجان غربی درسالتحصیلی 90-91 ... نظرات() 

                                                به نام خدا

            تقویم اجرایی گروه پوشاک وطراحی ودوخت  استان اذر بایجان غربی                

                                  سالتحصیلی 1390-1391

ردیف

فعالیتها

هفته اول

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

ماه

 

بررسی سازمان دهی همکاران

تهیه وتنظیم برنامه رئوس فعالیهای سالانه

تهیه طرح درس سالانه نمونه

ارائه بودجه بندی سالانه دروس مهارتی طبق استاندارد مربوطه

بررسی جدول دروس مهارتی سالتحصیلی 90-91

تهیه بانک اطلاعاتی هنرجویان

تهیه بانک اطلاعاتی هنراموزان

گزارش دوره های ضمن خدمت تابستان 1390

براورد نیاز تجهیزات هنرستانهابررسی عمالگرد نقاط قوت وضعف گروه در سال قبل

شرکت در جلسات تخصصی گروههای مناطق ومدارس

حضور در کلاسهای درس هنراموز

معرفی منابع برای دروس مهارتی

نقدوبررسی کتابهای نازکدوزی زنانه(کاردانش)وکتابهای الیاف نساجی وتاریخ هنر ایران وتاریخ هنرجهان(فنی وحرفه ای)

تشکیل جلسه تخصصی با موضوعICTبه همراه کاربرد FTP

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

*

 

 

 

 

 

 

مهر

 

تشکیل کلاسها وکارگاهها ی اموزشی وباز اموزی براساس نیاز هنراموزان

تبادل نظر با دبیران گروه ورفع برخی مشکلات درسی

تغذیه سایت گروههای اموزشی با مقالات خبرها ودستاوردها ی جدیدونمونه سوالات وموضوعات  مربوطه  در رشته پوشاک وطراحی ودوخت

کارگاههای تخصصی نقد کتاب واستاندارد های مهارتی

تهیه جزوات تکمیلی موثر گاهنامه الکترونیکی با رویکرد اثر بخشی برفرایند یاددهی ویادگیری

تهیه جزوات درسی برای دروس فاقد کتاب درسی

 

*

*

*

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

*

*

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

 

 

ابان

22

23

24

25

 

26

27

28

 

بررسی نامه های ارجاعی وپاسخ گویی به انها

بررسی وضعیت امتحانات کتابهای نرسیده

ارسال لوح فشرده مجموعه سوالات به مدارس

تهیه وتولید ومعرفی نرم افزارهای درسی به هنراموز ان تهیه بروشور راهنمایی طراحی سوالات ازمون تئوری وعملی

ارائه راهکارها وروشهای صحیح ازمون دروس مهارتی

اجرای دستورالعمل جشنواره روشهای الگوی برتر

تهیه گزارش عملکرد سه ماهه اول

 

*

*

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

اذر

 

29

 

30

 

31

32

33

34

35

 

تهیه بانک سوالات واگرا ورایانه ای سنوات قبل وغیره جهت تکثیر وتوزیع بین دبیران نقد وارزشیابی سوالات ازمون

در خواست نمونه سوالت امتحانی همکاران جهت تهیه بانک سوالات تشویق همکاران جهت تهیه بانک سوالات

 تشویق همکاران در جهت ارائه ونمایشگه کارهای عملی در دهه فجر

تحلیل وبررسی سوالات دی ماه ونتایج امتحانات

بازدیداز اجرای ازمون هنرستانها

انتخاب دانش اموزان برای مسابقات علمی وکاربردی اموزش فوق برنامه در صورت نیاز

برگزاری همایش  استانی پوشاک وتقدیراز فعالین رشته پوشاک ودعوت از دست اندر کاران ومتخصصین درموضوعات رشته پوشاک

 

*

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

*

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

دی

36

37

38

بازدید از نمایشگاهها ی هنرستانها

تهیه سی دی وفیلم از فعالیتهای عملی هنرستانها در دهه فجر

تشکیل دومین جلسه تخصصی باموضوع تحقیق وپژوهش بهبود وکیفیت بخشی یادگیری ویاددهی برای هنراموزان

 

*

*

 

 

 

 

*

بهمن

40

41

42

بازدید از هنرستانها

پاسخ گویی به نامه های ارجاعی

تهیه گزارش عملکرد سه ماهه دوم

 

 

*

*

 

 

*

اسفند

43

44

45

 

تهیه وارسال بروشور های رشته های مهارتی به مدارس راهنمایی جهت تشویق دانش اموزان راهنمایی به کاردانش

تهیه بروشور تبلیغاتی معرفی مشاغل

 

 

*

 

 

*

فروردین

46

47

48

49

50

 

نیازسنجی دوره های اموزشی ضمن خدمت

تشکیل نمایشگاه کارهای عملی در هفته مشاغل

تهیه فیلم از نمایشگاه هفته مشاغل

تهیه نمونه سوالات چهار گزینه ای از دروس مهارتی وارسال به مدارس

تشکیل جلسه تخصصی باموضوع روش تدریس نوین برای هنراموزان وصدور گواهی شرکت در جلسه به هنراموزان

*

 

*

*

 

 

 

*

 

 

 

 

 

*

اردیبهشت

51

52

53

54

55

بازدید از مدارس تحت پوشش منطقه

بازدید از اجرای ازمون هنرستانها

بررسی علل افت احتمالی

در خواست نمونه سوالات هنرازمون جهت تهیه بانک سوالات

گزارش عملکرد سالانه گروه پوشاک

*

 

 

 

*

*

*

*

خرداد