اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱
تصاویر تیپهای دختران وزنان در مترو تهران ... نظرات() 

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (1)۳۱ اثر هنری دیجیتالی به روایتی طنزآمیز در مورد شخصیت های مختلف زنان و دختران ایرانی در مترو تهران که شما دوستان در ادامه این مطلب خواهید دید کاریست از “الهام عطایی آذر” که در اوایل ماه سپتامبر گذشته در نمایشگاهی تحت عنوان “ورود آقایان ممنوع” در تهران برگزار شده بود …

 

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (31)

 

 

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (3)

 

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (4)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (5)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (6)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (7)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (8)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (10)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (11)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (12)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (13)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (14)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (15)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (16)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (17)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (18)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (19)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (20)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (21)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (22)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (23)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (24)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (25)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (26)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (27)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (28)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (29)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (30)

 منبع ایران کارتونوبرگرفته از سایت بهگر