تصاویر تیپهای دختران وزنان در مترو تهران

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (1)۳۱ اثر هنری دیجیتالی به روایتی طنزآمیز در مورد شخصیت های مختلف زنان و دختران ایرانی در مترو تهران که شما دوستان در ادامه این مطلب خواهید دید کاریست از “الهام عطایی آذر” که در اوایل ماه سپتامبر گذشته در نمایشگاهی تحت عنوان “ورود آقایان ممنوع” در تهران برگزار شده بود …

 

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (31)

 

 

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (3)

 

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (4)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (5)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (6)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (7)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (8)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (10)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (11)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (12)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (13)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (14)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (15)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (16)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (17)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (18)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (19)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (20)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (21)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (22)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (23)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (24)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (25)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (26)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (27)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (28)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (29)

تیپ های جالب زنان و دختران در مترو (30)

 منبع ایران کارتونوبرگرفته از سایت بهگر

/ 0 نظر / 9 بازدید