جزوه کمک آموزشی درس خیاط لباس شب وعروس

قابل توجه همکاران گرامی:

جزوه کمک آموزشی درس خیاط لباس شب وعروس باکداستاندارد1/3/1/97/91-7

طی نامه به شماره 32822/31/89به تاریخ 30/9/1389در ftpمدیریتآموزش وپرورش خوی در پوشه پوشاک استان معین در گروههای اموزشی خوی قرارگرفت.خواهشمند است همکاران گرامی در تدریس دروس مربوطه مورد استفاده قراردهند

                                                                   باتشکر سرگروه پوشاک استان.

/ 0 نظر / 5 بازدید