توجه توجه توجه مسابقه در مورد کتاب جدیدالتالیف الیاف نساجی

بسمه  تعالی

باسلام

به استحضارمیرسانددبیرخانه راهبری کشوری پوشاک در   نظر دارددرراستای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری رشته طراحی دوخت مسابقات را حول محور کتب جدید التالیف الیاف  نساجی برگزار نماید.

عناوین مسابقه:

١-طرح درس نویسی

٢-طراحی نمونه سوالات استاندارد برمبنای جدول بارم بندی جدیدکتاب الیاف نساجی

٣-طراحی کلیپ اموزشی یا تهیه نرم افزار چند رسانه ای

شرایط ارسال :طرح درسها ونمونه سوالات به صورت تایپ شده ودر محیط word2003

-------word2007باقلمbzarواندازه ١٢باشد.

آدرس:خراسان رضوی مشهدمقدس خ امام خمینی کوچه سجادیمرکز علمی فیوضات

دبیرخانه راهبری پوشاک

 

/ 0 نظر / 15 بازدید