راه اندازی گارگاه دوخت لباسهای محلی

14-مشاغل خانگی (دوخت لباس های محلی)

دوخت لباس های محلی

لباس های سنتی و محلی عشایر ایران بسیار متنوع می باشد؛ لباس های فوق از پارچه هایی با رنگ های شاد و جواهرات بدل و پولک تهیه می شود. برای تهیه اینگونه لباس ها ابتدا باید پارچه ای با عرض 150 سانتی متر و به طول 5 متر تهیه کرده و به صورت دامن چین دار دوخته شود. سپس بلوزی که بلندی آن تا پایین دامن کشیده شود  الزامات یا مقدمات مورد نیاز جهت راه اندازی شغل:

طی کردن دوره آموزشی به مدت 2 ماه و تهیه وسایل مورد نیاز مانند پارچه، قیچی، چرخ خیاطی، نخ، پولک، مهره، ملیله و ... 

 ویژگی های متصدی شغل:

طی کردن دوره آموزشی به مدت 2 ماه (300 ساعت) و داشتن علاقه، دقت و ابتکار عمل.

 نیازمندی های آموزشی شغل:

1- آشنایی مقدماتی با ابزار کار به صورت تئوری و به مدت 2 ساعت،

2- روش تهیه الگو جهت دوخت بلوز به صورت عملی و به مدت 10 ساعت،

3- آموزش دوخت بلوز به صورت عملی و به مدت 70 ساعت،

4- آموزش دوخت دامن به صورت عملی و به مدت 8 ساعت،

5- آموزش دوخت روسری و هد بند به صورت عملی و به مدت 10 ساعت،

6- آموزش دوخت پولک، مهره، ملیله، منجاق و ... به صورت عملی و به مدت 200 ساعت.

برآورد تعداد فرصت های شغلی جدید:

لباس های محلی عشایری از جمله لباس هایی است که حتی افراد شهرهای مختلف جهت تنوع و به صورت مد نیز استفاده می کنند لذا با استفاده از تزئین های متفاوت می توان تقاضا را بیشتر کرد.

بررسی قابلیت افزایش ظرفیت شغلی:

از آنجا که عده زیادی از هموطنان ما، عشایر می باشند و خواستار لباس های محلی خود هستند، لذا پیش بینی می شود تعداد 50 کارگاه با ظرفیت 250 نفر راه اندازی شود (هر کارگاه 5 نفر).

برآورد هزینه راه اندازی شغل:

ردیف

امکانات مورد نیاز

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

قیمت

1

پارچه ، نخ ، پولک ، منجاق ، ملیله

 

*

000/000/3

2

چرخ خیاطی ، قیچی

*

 

000/000/2

3

کرایه مکانی به مساحت 12متر

*

 

000/000/15

4

مزد افراد ( هر نفر 000/500 ریال ماهانه )

 

*

000/000/30

5

هزینه های پیش بینی نشده « تورم سالیانه »

 

*

000/000/1

 

 

جمع (برآورد هزینه در سال ۱۳۸۲)

000/000/51

 برآورد مدت زمان مورد نیاز جهت راه اندازی شغل:

بعد از طی کردن دوره آموزشی به مدت 2 ماه و تهیه امکانات مورد نیاز، می توان کار فوق را راه اندازی نمود.

نتایج حاصل از راه اندازی شغل:

1- نتایج اقتصادی شامل بهبود شرایط اقتصادی خانواده و کاهش بیکاری،

2- نتایج فرهنگی شامل گسترش و اشاعه فرهنگ عشایری و بومی.

 مراجع ذیربط در رابطه با راه اندازی شغل و نقش هر یک:

1- سازمان صنایع دستی ایران جهت صدور مجوز تأسیس یا راه اندازی کارگاه  و همچنین نظارت فنی و مهندسی کالای ساخته شده،

2- مکان های تجاری جهت تهیه وسایل اولیه،                

3- اداره کار جهت ارائه وام،

4- صدا و سیما و نشریات خبری جهت تبلیغ،

5- آموزشگاه ها جهت آموزش،

6- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت برپایی نمایشگاهی

                   تهیه وتنظیم از خانم ژیلا علیپوریان  محقق وکارشناس مدیریت اموزشی

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید