امیر کبیر وپوشاک

    

باید جنس ایرانی مصرف کرد

 میرزا تقی خان امیر نظام  برحسب معاهده تجارتی که با دول (خارجی)بسته شده بود از اوردن اجناس انها به ایران منعی نمیکرد ولی به حرکات وعادات خود طوری سلوک میداشت (وانمود میکرد)که جنس خارجه را مردود میساخت وکسی خریدار نمی شد. غالبا البسه خود را به پارچه هایی تهیه میکرد که در ایران میبافتند .به این واسطه مردم به او تاسی و اقتدا  کرده سبک ایرانیت ورواج جنس مملکت خودرا از دست نمی دادند وترقی ملک وملت وپیشرفت  صنعت اهل حرفه را به رنگهای زرد وسرخ خارجه که اعراض صرف است تبدیل نمی کردند . جنس کشور خودرا میخریدند که همیشه درم ودینارشان به دست خودشان دایر وسایر باشد وبه خارجه نرود که خود بعد از چندی سرگردان و بیکار باشند.امیر در این موردجدیت زیادی کرد . اهل کاشان واصفهان وخراسان در شال بافی خود در دوره صدارت امیر خیلی پیشرفت کردند.وی دستور داد که به جای شال کشمیری که قیمتش به کیسه دیگران عاید میشد در کرمان شالی ببافند که منسوب به امیر نمایند.اهل کرمان شالهای مسمات(نامیده شده )برای امیر بافتند که قیمت بعضی از انها  طاقه ای به صد وشصت تومان رسید واز شال کشمیری برتری جست والحق نیکو از عهده ان برامدند.

هر طاقه شال امیری معمولی به سی تومان و چهل تومان قیمت میرسید واکنون از ان شالها هنوز در ایران باقی است وتا چندین سال دیگر اسمی از امیری مانده رسمی نخواهد داشت از انکه بعداز رحلت امیر دیگر به ان ترتیب کار نمی کنند  ودر ان دستگاه شال امیری نمی بافند.              (از کتاب صدر التواریخ )

امیر کبیر وحمایت از صنایع داخلی

امیر کبیر در موارد دیگر هم سعی میکرد از خارج شدن طلای ایران برای وارد کردن اجناس خارجی جلوگیری کند. برای جلو گیری از ورود پارچه از وزیر مختار انگلیسی خواست  که او را در ساختن یک کارخانه پارچه بافی یاری دهد. اما وزیر مختار انگلیس موافقت نکرد . وبعدها وزیر مختار انگلیس (شیل)در نامه ای  به مسولین خود در این مورد اینگونه مینویسد:

"به امیر نظام خاطر نشان کردم که نقشه ایجاد کارخانه ازمایش پر خرجی است  وبهتر این است که پارچه فرنگی را به بهای ارزانتری وارد کند . به این نکته ها گوش نکرد وگفت که تاسیس کارخانه داخلی دست کم این فایده را دارد که هر پولی که صرف ان گردد درخود مملکت میماند وبیرون نمی رود  در صورتی که حالا برای تهیه پارچه باید شمش طلا داد . از اینرو به انجام نقشه اش مصم میباشد.                                 (از کتاب امیر کبیر وایران   به نقل از کتاب داستانهایی از زندگانی امیر کبیر  نوشته :محمود حکیمی    )

 

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
ایمان

سلام صفورا وبلاگ خوبی داری ، منم یه دیکشنری آنلاین ساختم که متنم ترجمه میکنه خیلی روش زحمت کشیدم،فکر کنم بد نباشه اگه یه سری بهش بزنی . راستی اگه ازش خوشت اومد بهش لینک بده تا اگه نیاز داشتی هم خودت هم دوستات بتونین ازش استفاده کنین . پیروز باشی...

iman

سلام صفورا خوبی ، اگه یادت باشه یه بار دیگه هم در وبلاگت نظر گذاشته بودم و در مورد دیکشنری گفتم . امروزم واست یه چیز غافل گیر کننده تو بلاگم دارم . بیا ببین ، خیلی باحاله . شاد باشی راستی بهار داره نزدیک میشه...