معرفی منابع اموزشی برای استانداردهای مهارتی

باسلام حضور همکاران گرامی

خواهشمنداست جهت هماهنگی وارتقای اموزشی  دروس مهارتی در سال تحصیلی 90-91 از جدول شماره (١)به عنوان منبع اموزشی برای  استانداردهای مهارتی رشته پوشاک  استفاده شود .ضمن اینکه یاد اور می شود ملاک ازمون در ازمون پایانی  استاندار داموزشی مربوطه خواهد بود.همکاران گرامی توجه کنند  لیست مورد نیاز خودرا  تهیه نموده  وبه گروهای اموزشی اعلام فرمایند.

 

عنوان استاندارد

کد استاندارد

عنوان منبع

مولف

اتشارات

توضیحات

1-

نازک دوز زنانه

4/2/41/91-7

نازک دوزی زنانه درجه دوجلدهای 1و2و3و4و5

فاطمه صنعتی

محراب قلم

موضوعات تدریس باید مطابق محتوای استاندارد باشد

2-

الگو ساز وبرش کار لباس زنانه

 

1/3/2/41/91-7

 

  2-نازکدوزی جلد3و5

 

3-جزوه اموزشی سرگروه

 

 

 

فاطمه صنعتی

 

 صفورا محمدزاده

 

  محراب قلم

موضوعات تدریس باید طبق استاندارد باشد

3-

خیاط لباس شب وروز

 

1/3/1/97/91-7

1-نازکدوزی زنانه 3و5

 

 2-اموزش علمی وگام به گام دوختن لباس های شب وعروس

 

 

2-جزوه اموزشی سرگروه

 

 

 

 

 

فاطمه صنعتی

 

 

 زهرا احمدزاده

 

 

 

صفورا محمدزاده

محراب قلم

 

 

ویستا نشر

موضوعات تدریسمرتبط با لباس شب وعروس طبق استاندارد خواهد بود

4-

مانتودوز

1/1/40/91-7

1-نازک دوزی زنانه درجه 2جلد 1و5

 

2-جزوه اموزشی سرگروه

 

 

فاطمه صنعتی

 

 

  صفورا محمدزاده

محراب قلم

 

5-

شلوار دوز

 

3/1/34/91-7

نازک دوزی زنانه درجه 2 جلدهای1و5و2

جزوه اموزشی سرگروه

فاطمه صنعتی

محراب قلم

 

6-

الگوساز لباس به روش حجمی

1/1/46/91-7

الگو سازی به روش حجمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 v

/ 0 نظر / 16 بازدید