لبس سنتی اذری

 

i

کهُ لَه جَه:لباس رویی سنتی آذری

 کهُ لَه جَه نوعی لباس رویی سنتی در نقاط مختلف اذربایجان  میباشد.که تازمان کشف حجاب رضاخان مرسوم بوده است .البته این لباس در دوره صفویه وقاجاریه نیز جزو لباسهای درباری محسوب میشد.که له جه در طول تاریخ مورد استفاده مردان وزنان وکودکان  بوده است.که تفاوتهایی نیز داشته است.

که له جه مردانه:جنس آن در زمستان از پارچه های پشمی وضخیم  لایی کاری شده با پارچه راه راه  ساده دبیت ونخی بافت شهرهای مختلف اذربایجان وبا تزیینات  نواردوزی ویراق دوزی  وغیره ودر تابستان باپارچه های نازکتر تهیه میشد

که له جه زنانه:جنس آن از پارچه های ظریف تر وبا تزیینات بیشتر از جمله نواردوزی ویراق دوزی وپولک وسکه دوزی وتکه دوزی  میباشد.

که له جه کودکانه :طبق مدل زنانه ومردانه ولی بصورت ساده با یقه ایستاده  دوخته میشد

.تصویرهایی از که له جه  یافت شده از ماکو وروستاهای خوی ومرند را مشاهده فرمایید واگر شما هم در صندوقچه های مادربزرگ که له جه ای یافتید لطف کرده وعکسی از آن را برای نمایش در وبلاگ ارسال فرمایید .

 

                                                                                                باتشکر

 

/ 0 نظر / 10 بازدید