بودجه بندی پیشنهادی درس نازکدوزی زنانه درجه دو

باسلام وعرض خسته نباشید باتوجه به زیاد بودن محتوای درس نازکدوزی زنانه درجه دو بهتر است جهت استفاده از زمان محدود سال تحصیلی از بودجه بندی پیشنهادی در تدریسمان استفاده نماییم ضمنا در صورت داشتن هر گونه مطلب وانتقادی در مورد بودجه بندی فوق به صورت کتبی  به گروههای اموزشی 

بودجه بندی کتابهای نازک دوزی زنانه درجه 2(استاندارد نازک دوز)

 

 

 

ماه

هفته

جلد

 

           فعالیتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهر

 

1ول

1

4

 

ج1- (راه اندازی چرخهاوکاربرد انواع سوزنها-کاربرد انواع نخ -انواع پایه ماشین دوخت-روغن کاری و رعایت اصول ایمنی.........

ج4-علائم قرار دادی اندام-ویژگی های اندام(باسن کوچک و..........)-اندام زنانه در سنین مختلف.

 

 

دوم

1

4

ج1-توانایی استفاده از انواع اتو(تنظیم حرارت اتو-نگهداری اتو-طرز اتوکردن انواع پارچه ها-رعایت اصول ایمنی.........

ج4-انواع چهره واستفاده از ان در لباس (بیضی ......)وتاثیر بصزی خطوط در لباس(خط مستقیم .......)

 

 

سوم

1

4

ج1-توانایی انخاب پارچه(انواع الیاف-موارد استعمال پارچه ها-مراقبت ونگهداری پارچه ها-علائم بین المللی منسوجات -شستوی انواع پارچه ها-انخاب ازنظر اقتصادی-رعایت نکات ایمنی....)ودوختهای اولیه خیاطی

ج4-خطای باصره خطوط-شکلهای لباس(مربع ....)-تناسباتطلایی در لباس-رنگ در لباس وچهره(چرخه رنگ ........)جدول سایز بندی-انواع کاغذ ترسیم الگو(مداد.........)-علائم قراردادی ترسیم الگو

 

 

 

چهارم

1

4

ج1-توانایی دوختهای اولیه خیاطی

ج4-انتخاب عوامل تاثیر گذار در اندام ولباس-تبدیل اندازه فردی بااندازه های جدول سایز بندی انتخاب رنگ مناسب شخص..........)اندازه گیری قسمت های مختلف اندام(اصلی وفرعی)ورسم الگوی دامن اولیه وکنترل و دوخت پاترون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابان

 

پنجم

 

1

4

5

ج1-توانایی دوختهای اولیه-ودامن پیلی دارو دوخت دامن فون

ج4-الگوی دامنهای فون-پیلی دار

ج5-اندازه گیری قسمتهای بالاتنه -ورسم الگوی بالاتنه پشت

 

 

ششم

1

4

5

 

ج1-توانایی دوختهای اولیه ودوخت دامن ترک

ج4- الگوی دامن ترک وگودت

ج5-رسم الگوی بالاتنه جلوواستین ودوخت پاترون انها

 

 

هفتم

1

4

5

 

2

ج1-دوخت انواع کمر-در انواع دامن

ج4- انواع دامن کلوش ودوخت یکی از انها

ج5-متناسب سازی بالاتنه

ج2-توانایی انتقال پنسهای سینه در جلو وپنس سرشانه در پشت (واحد شماره 8جلد2)

 

هشتم

1

3

4

 

5

ج1-دوخت یقه های ساده (هریقه بایک انتقال پنس)

ج3-الگوی یقه های ساده وسجاف

ج4-متناسب سازی دامن

ج5-متناسب سازی بالاتنه والگوی انواع پیراهن

 

نهم

1

3

4

5

ج1-دوخت انواع یقه ی ایستاده

ج3-الگوی انواع یقه ایستاده

ج4-متناسب سازی دامن

ج5-متناسب سازی  بالاتنه و الگوی پیراهن

 

 

 

اذر

دهم

1

3

4

5

ج1-دوخت انواع یقه ب ب وملوانی با یکی از الگوهای انتقال پنس

ج3- الگوی انواع یقه ب ب و ملوانی

ج4- دامن ترکیبی ودوخت ان

ج5-انواع استین ومتناسب سازی ان

 

 

 

 

 

 

 

یازدهم

1

3

5

ج1- دوخت یقه  امریکایی وارشال بایکی از انتقال پنسها

 

ج3-الگوی یقه ارشال وامریکایی

ج5-انواع مدل استین

 

دوازدهم

1

3

5

ج1- دوخت یقه انگلیسی بایکی از انتقال پنس ها

ج3-الگوی یقه انگلیسی

ج5-نهیه الگوی پیراهن ودوخت  پاترون

 

 

 

 

 

 

 

 

دی

 

سیزدهم

 

امتحانات

 

چهاردهم

 

امتحانات

 

پانزدهم

1

5

ج1-توانایی انتقال الگو روی پارچه(کاربرد انواع قیچی -محاسبه مقدار پارچه مورد نیاز-برش الگو روی عرضهای مختلف پارچه(رعایت نکات ایمنی در استفاده از قیچی وصرفه جویی در مصرف پارچه)

تهیه الگوی بلوز ودوخت ان (مدل اختیاری)

ج5- اندازه گیری شلوار وتهیه الگوی ان

 

شانزدهم

1

5

ج1- دوخت زیپ وپاترون شلوار)

ودوخت شلوار ساده

ج5- مدلسازی انواع بلوز وپیراهن

 

 

 

 

بهمن

هفدهم

1

2

3

دوخت بلوز

ادامه دوختهای اولیه خیاطی

 

هیجدهم

5

تهیه الگوی پیراهن ودوخت ان

 

نوزدهم

5

ادامه جلسه قبلی

 

بیستم

5

متناسب سازی بالاتنه ودامن

مدل سازی پیراهن

 

 

 

 

اسفند

بیست ویک

5

مدل سازی پیراهن

 

بیست دو

 

1

5

استرکشی

جیب دوزی

 

بیست وسه

1

طرز دوخت چند نوع پارچه

 

بیست و چهار

5

4

متناسب سازی بالاتنه ودامن

 

فروردین

بیست وپنچم

 

تعطیلات عید

 

 

بیست وشش

 

تعطیلات عید

 

بیست وهفت

5            متناسب سازی استین

 

بیست وهشت

1

مرور جلد اول

 

 

 

اردیبهشت

بیست ونه

4

5

طرز استفاده از جدول سایزبندی و تبدیل سایز به   سایز

 

سی

 

مرور جلد 2و3

 

سی ویک

 

مرور جلد 4و5

 

سی ودو

 

مرور جلد 4و5

 

 

                 

 

 

 

ارسال فرمایید.

/ 0 نظر / 41 بازدید